artykuł nr 1

Posiedzenie Komisji oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji Rady Gminy Żabia Wola

Żabia Wola, 14.11.2022 r.

Zapraszam na posiedzenie Komisji oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji Rady Gminy Żabia Wola, które odbędzie się w dniu  25 listopada 2022 r. o godz. 16.00  w sali Klubu Senior+ w Żelechowie (Żelechów, ul. Chełmońskiego 21).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad;
  2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola;
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
  4. Sprawozdanie z działalności Klubów Seniora - spotkanie z reprezentacją seniorów (sukcesy, problemy, zapotrzebowanie itd.);
  5. Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku - spotkanie z reprezentacją słuchaczy (sukcesy, problemy, zapotrzebowanie itd.);
  6. Kiermasz świąteczny i spotkanie z mieszkańcami (plany);
  7. Informacje dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach (plany jej realizacji w 2022 roku, postępy w pracach, rozliczenia finansowe itp.), informacje dotyczące zagospodarowania budynku w Słubicy Dobrej;
  8. Informacje dotyczące rozwiązania problemów lokalowych Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie (pomysły na rozwiązanie problemu, postępy w pracach), spotkanie z Dyrektorem szkoły oraz Radą Rodziców, zespołem roboczym / projektowym;
  9. Zapytania, wolne wnioski;
  10.  Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Magdalena Radomińska