artykuł nr 1

Rejestr zapytań i interpelacji Radnych Gminy Żabia Wola - 2022 rok

Numer: 1/2022
Data wpływu: 2022-01-31
Data przekazania: 2022-02-07
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-02-15 
Przedmiot interpelacji:
dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Siestrzeń (dz. o nr ew. 68/14)
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 2/2022
Data wpływu: 2022-02-02
Data przekazania: 2022-02-07
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-02-14 
Przedmiot interpelacji:
dot. przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 3/2022
Data wpływu: 2022-02-02
Data przekazania: 2022-02-07
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-02-21 
Przedmiot interpelacji:
dot. przetargu na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 4/2022
Data wpływu: 2022-02-24
Data przekazania: 2022-03-03
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-03-16 
Przedmiot interpelacji:
dot. ponowienia pytań zawartych w interpelacji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 5/2022
Data wpływu: 2022-02-24
Data przekazania: 2022-03-03
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-03-10 
Przedmiot interpelacji:
dot. uzupełnienia interpelacji z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie przetargu na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 6/2022
Data wpływu: 2022-03-07
Data przekazania: 2022-03-11
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-03-22
Przedmiot interpelacji:
dot. Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 7/2022
Data wpływu: 2022-03-07
Data przekazania: 2022-03-11
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-03-22
Przedmiot interpelacji:
dot. oświadczenia majątkowego Zastępcy Wójta Gminy
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 8/2022
Data wpływu: 2022-03-07
Data przekazania: 2022-03-11
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-03-17
Przedmiot zapytania:
dot. publikacji wyników kontroli NIK
Zapytanie: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 9/2022
Data wpływu: 2022-06-10
Data przekazania: 2022-06-15
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-06-28
Przedmiot interpelacji:
wydatków poniesionych w latach 2018-2021 na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatków zrealizowanych i przewidywanych w 2022 r.dot. publikacji wyników kontroli NIK
Zapytanie: czytaj treść
Autor:
Radna Pani Małgorzata Kozicka
Odpowiedź: czytaj treść 


Numer: 10/2022
Data wpływu: 2022-08-18
Data przekazania: 2022-08-22
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-08-29
Przedmiot interpelacji:
dot. ponowienia pytań w interpelacji nr 2/2022 z dnia 02.02.2022 r. i nr 4/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 11/2022
Data wpływu: 2022-08-18
Data przekazania: 2022-08-22
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-08-31
Przedmiot interpelacji:
dot. wniosku Radnego z dnia 13.07.2022 r. o przywrócenie prowadzenia i aktualizacji rejestru umów i zleceń oraz jego publikacji w BIP
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 12/2022
Data wpływu: 2022-09-15
Data przekazania: 2022-09-21
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-09-30
Przedmiot interpelacji:
dot. ponowienia zapytania w sprawie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 13/2022
Data wpływu: 2022-09-19
Data przekazania: 2022-09-21
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-09-29
Przedmiot interpelacji:
dot. ponowienia zapytań dotyczących prowadzenia rejestru umów i zleceń
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 14/2022
Data wpływu: 2022-09-26
Data przekazania: 2022-09-29
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-10-13
Przedmiot interpelacji:
dot. opieki nad dziećmi w przedszkolu Leśna Kraina w Żabiej Woli
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 15/2022
Data wpływu: 2022-10-24
Data przekazania: 2022-11-02
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-11-07
Przedmiot interpelacji:
dot. zainstalowania spowalniaczy na ul. Pałacowej relacji Skuły -Bartoszówka -Grzegorzewice
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Mariusz Sztompka
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 16/2022
Data wpływu: 2022-11-30
Data przekazania: 2022-12-05
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-12-16
Przedmiot interpelacji:
dot. wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego dla proboszczów
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radna Pani Wanda Redestowicz
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 17/2022
Data wpływu: 2022-12-09
Data przekazania: 2022-12-16
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-12-29
Przedmiot interpelacji:
dot. szkoleń pracowników Urzędu Gminy
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 18/2022
Data wpływu: 2022-12-09
Data przekazania: 2022-12-16
Data udzielenia odpowiedzi: 2022-12-30
Przedmiot interpelacji:
dot. wydatków z tytułu usług w zakresie promocji Gminy, poniesionych w 2021 roku
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radny Pan Krzysztof Marczewski
Odpowiedź: czytaj treść


Numer: 19/2022
Data wpływu: 2022-12-30
Data przekazania: 2023-01-06
Data udzielenia odpowiedzi: 2023-01-19
Przedmiot interpelacji:
dot. procedowania na sesji Rady Gminy Żabia Wola w dniu 28 grudnia 2022 r. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2023 - 2040
Interpelacja: czytaj treść
Autor:
Radna Pani Iliana Kacprzak
Odpowiedź: czytaj treść


 

Załączniki:
1/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego 857 KB
Odpowiedź na interpelację386 KB
2/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego 293 KB
Odpowiedź na interpelację172 KB
3/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego 209 KB
Odpowiedź na interpelację180 KB
4/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego403 KB
Odpowiedź na interpelację33 KB
5/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego491 KB
Odpowiedź na interpelację119 KB
6/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego325 KB
Odpowiedź na interpelację545 KB
7/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego221 KB
Odpowiedź na interpelację287 KB
8/2022-Zapytanie Radnego Krzysztofa Marczewskiego145 KB
Odpowiedź na zapytanie124 KB
9/2022-Interpelacja Radnej Małgorzaty Kozickiej198 KB
Odpowiedź na interpelacjęMB
10/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego44 KB
Odpowiedź na interpelację209 KB
11/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego43 KB
Odpowiedź na interpelację183 KB
12/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego52 KB
Odpowiedź na interpelację187 KB
13/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego82 KB
Odpowiedź na interpelację175 KB
14/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego35 KB
Odpowiedź na interpelację193 KB
15/2022-Interpelacja Radnego Mariusza Sztompka186 KB
Odpowiedź na interpelację314 KB
16/2022-Interpelacja Radnej Wandy Redestowicz260 KB
Odpowiedź na interpelację 237 KB
17/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego 24 KB
Odpowiedź na interpelację 397 KB
18/2022-Interpelacja Radnego Krzysztofa Marczewskiego 33 KB
Odpowiedź na interpelację507 KB
19/2022 - Interpelacja Radnej Iliany Kacprzak29 KB
Odpowiedź na interpelację830 KB
Dostępne kategorie:
Kadencja 2018-2023