artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie (24.01.2023)