Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd Gminy
   Dane podstawowe315857
   Godziny urzędowania12215
   Regulamin organizacyjny7904
   Struktura organizacyjna42597
     Referat Finansowo-Podatkowy (FP)9317
     Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (PS)6189
     Referat Rozwoju i Gospodarki (RG)979
     Referat Organizacyjno-Administracyjny (OA)705
     Referat Inwestycji i Infrastruktury (RI)11258
     Stanowisko ds. zamówień publicznych (SZP)340
     Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Nieruchomościami (KGN)7620
     Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (PSZ)1167
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)226
     Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)218
     Stanowisko ds. obywatelskich, obronnych i Zarządzania Kryzysowego (SO)1376
     Inspektor Ochrony Danych (IOD)134
   Wójt9570
   Zastępca wójta634
   Sekretarz6632
   Skarbnik5532
Rada Gminy
   Rada Gminy20318
     Kontakt304
     Przewodniczący Rady4707
     Skład Rady11338
     Sesje13339
    ›    Planowane sesje Rady Gminy - harmonogram roczny6655
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20065733
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20074297
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20084867
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20094472
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20104635
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20114892
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20123320
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20133600
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20142943
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20152783
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20161181
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20171515
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20181566
    ›    Transmisja i nagrania z obrad Rady Gminy Żabia Wola5798
    ›    Najbliższa sesja - rok 20193081
    ›    Sprawozdania z sesji Rady Gminy 20191341
    ›    Najbliższa sesja - rok 20201980
    ›     Sprawozdania z sesji Rady Gminy 2020547
     Uchwały Rady Gminy6359
     Apele Rady Gminy1010
    ›    Kadencja 2014-2018634
    ›    Kadencja 2018-2023463
     Interpelacje i zapytania Radnych1321
    ›    Kadencja 2018-20231785
     Raporty o stanie Gminy 542
   Komisje Rady15241
    ›    Komisja Rewizyjna3112
    ›    Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska3101
    ›    Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 4363
    ›    Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 456
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji388
     Komisje Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencja1583
    ›    Terminy wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola lata 2005-201828314
    ›    Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji4502
     Terminy posiedzeń Komisji Rady Gminy Żabia Wola2448
     Projekty Uchwał Rady Gminy Żabia Wola9532
    ›    20051375
    ›    20062984
    ›    2006 /kadencja 2006-2010/1755
    ›    20073663
    ›    20083652
    ›    20093349
    ›    20103944
    ›    2010 /kadencja 2010-2014/1371
    ›    20112773
    ›    20122537
    ›    20132336
    ›    20142105
    ›    20152171
    ›    20161349
    ›    20171317
    ›    2018927
    ›    20191352
    ›    2020777
Prawo Lokalne
   Statut8336
   Zarządzenia Wójta4438
     20202895
     20197991
     20182900
     20173047
     20165154
     201516503
     201411993
     20139357
     201211399
     201114842
     201014951
     200910026
     20088975
     200710719
     200612451
     20041769
     20051572
    ›    ZARZĄDZENIE NR 36/2007 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok793
    ›    ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA NR 27/2008 z dnia 13 listopada 2008 r.w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 1018
    ›    ZARZĄDZENIE NR 29/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na 2010 rok896
     Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej1734
    ›    ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2011 rok835
    ›    ZARZĄDZENIE NR 48/2011 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2012 rok783
    ›    ZARZĄDZENIE NR 52/2012 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na 2013 rok787
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2014726
    ›    Rok 2005722
    ›    Rok 2006840
    ›    Rok 2007917
    ›    Rok 2008704
    ›    Rok 2009730
    ›    Rok 2010593
    ›    Rok 2011717
    ›    Rok 2012952
    ›    Uchwała Nr 2/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 (+ załączniki)1400
    ›    Uchwała nr 78/2004 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na 2005 rok (+ załączniki)1173
    ›    Uchwała Nr 62/2005 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2006.1398
    ›    Uchwała Nr 17/III/2006 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2007.1420
    ›    UCHWAŁA Nr 85/XIII/2007 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 20081097
    ›    - - - UCHWAŁA Nr 56/XXIV/2008 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żabia Wola na rok 2009831
     Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu2553
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2010 Nr 67/XXXVI/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2009 r.930
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010 r.760
    ›    UCHWAŁA NR 9/IV/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2011 - 2020843
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2012 Nr 81/XV/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 grudnia 2011 r.1011
    ›    UCHWAŁA NR 80/XV/2011 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.898
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2013 Nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r.883
    ›    UCHWAŁA NR 65/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola773
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014 Nr 82/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r.852
    ›    UCHWAŁA NR 81/XXXIII/2013 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabia Wola.725
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015 Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r.731
    ›    UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola640
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2016 Nr 143/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.300
    ›    UCHWAŁA NR 142/XV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola419
    ›    UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2017 Nr 98/XXIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 20 grudnia 2016 r.468
    ›    UCHWAŁA NR 97/XXIII/2016 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola494
   Projekty uchwał6175
   Uchwały34132
     20201545
     20193203
     20182793
     20172275
     20162101
    ›    styczeń819
    ›    marzec894
    ›    kwiecień835
    ›    czerwiec1078
    ›    grudzień869
    ›    wrzesień532
    ›    październik813
    ›    listopad687
     20152630
    ›    styczeń1037
    ›    luty966
    ›    marzec990
    ›    kwiecień758
    ›    maj842
    ›    wrzesień1086
    ›    październik1398
    ›    listopad1184
    ›    grudzień1360
    ›    czerwiec1175
    ›    sierpień687
     2014 /kadencja 2014-2018/1067
    ›    grudzień1344
     20141738
    ›    styczeń938
    ›    marzec1190
    ›    kwiecień972
    ›    czerwiec1068
    ›    wrzesień852
    ›    październik1040
    ›    sierpień830
     20132305
    ›    grudzień1219
    ›    listopad970
    ›    październik1045
    ›    wrzesień988
    ›    czerwiec1380
    ›    kwiecień1066
    ›    marzec1253
    ›    styczeń1354
    ›    maj990
     20122364
    ›    luty1025
    ›    kwiecień1349
    ›    czerwiec1122
    ›    wrzesień1096
    ›    październik1018
    ›    listopad1084
    ›    grudzień1858
    ›    lipiec840
     20112404
    ›    styczeń1499
    ›    marzec1319
    ›    kwiecień1120
    ›    czerwiec1121
    ›    wrzesień1301
    ›    październik1067
    ›    listopad1383
    ›    grudzień1202
    ›    maj980
    ›    sierpień936
     2010 /kadencja 2010-2014/1482
    ›    grudzień1857
     20102405
    ›    luty1467
    ›    marzec1085
    ›    kwiecień1106
    ›    czerwiec1222
    ›    wrzesień1221
    ›    październik1511
    ›    maj956
    ›    sierpień947
     20092681
    ›    luty1320
    ›    marzec1014
    ›    kwiecień1056
    ›    maj893
    ›    czerwiec1333
    ›    wrzesień1501
    ›    sierpień974
    ›    październik1055
    ›    listopad1144
    ›    grudzień1399
     20082777
    ›    styczeń1329
    ›    marzec1217
    ›    kwiecień1257
    ›    czerwiec1114
    ›    wrzesień1069
    ›    październik1195
    ›    listopad1585
    ›    grudzień1428
    ›    maj945
    ›    sierpień1008
     20073057
    ›    luty1476
    ›    marzec1610
    ›    kwiecień1161
    ›    maj1018
    ›    czerwiec1263
    ›    lipiec1330
    ›    wrzesień1024
    ›    październik1105
    ›    listopad1313
    ›    grudzień1209
     2006 /kadencja 2006-2010/1728
    ›    listopad1040
    ›    grudzień1534
     20062226
    ›    styczeń1229
    ›    luty1246
    ›    kwiecień1286
    ›    czerwiec1139
    ›    wrzesień /06.09.2006/1101
    ›    wrzesień /28.09.2006/1133
    ›    październik1351
     20052434
    ›    luty1370
    ›    marzec1493
    ›    kwiecień1107
    ›    czerwiec1280
    ›    sierpień1674
    ›    wrzesień1213
    ›    listopad1769
    ›    grudzień1173
     20042745
    ›    styczeń4432
    ›    luty1548
    ›    marzec1208
    ›    kwiecień1307
    ›    czerwiec1504
    ›    lipiec1059
    ›    sierpień1305
    ›    wrzesień1392
    ›    listopad1468
    ›    grudzień1389
     20031821
    ›    I Kwartał1438
    ›    II Kwartał1120
    ›    III Kwartał1367
    ›    IV Kwartał1410
    ›    Rok 2005682
    ›    Rok 2006581
   Gospodarka komunalna19220
Ogłoszenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia47655
     20208614
     20199071
     20189350
     20174740
     201611095
     201514472
     20148728
     20139569
     201210930
     201111539
     201013749
     200925324
     200813669
     20078676
     200610564
     20053146
     20042308
   Ogłoszenia o naborze pracowników68067
     20208030
     201919814
     201810325
     20176447
     20166298
     20158089
     20146689
     20138556
   Zgromadzenia1426
     2016976
   Obwieszczenia i zawiadomienia (archiwalne, do roku 2007)3221
     Rok 200712419
     Rok 20064999
     Rok 20055308
     Rok 2004987
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów102011
     202019250
     201936824
     201825549
     201724304
     201631539
     201539999
     201426915
   Zamówienia publiczne do 14 tyś. euro i do 30 tyś. euro23246
     20209719
     201925623
     201819968
     201716514
     201637239
     201532102
     201422550
   Plany postępowań o udzielenie zamówień2290
Finanse
   Sprawozdania z wykonania budżetu2347
     2020 rok299
     2019 rok915
     2018 rok1048
     2017 rok625
     2016 rok883
     2015 rok971
     2014 rok1022
     2013 rok1142
     2012 rok1190
     2011 rok1403
     2010 rok1355
     2009 rok1353
     2008 rok1669
     2007 rok1755
     2006 rok1639
     2005 rok1345
     2004 rok963
     2003 rok880
   Podatki i opłaty lokalne4984
    ›    Osoby fizyczne10699
    ›    Osoby prawne3683
     Podatek od nieruchomości5778
    ›    Osoby prawne2152
    ›    Osoby fizyczne1979
     Podatek rolny1480
    ›    Osoby fizyczne1402
    ›    Osoby prawne1025
     Podatek leśny668
     Podatek od środków transportowych3003
     Wysokość stawek podatkowych3945
     Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 2067
     Wykaz udzielonych ulg1376
     Zaświadczenia 3237
     Zwrot podatku akcyzowego436
     Archiwum wzorów deklaracji i informacji podatkowych wraz z uchwałami481
   Mienie gminy35106
Gospodarka Komunalna
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków3642
Załatwianie Spraw
     Urząd Stanu Cywilnego (USC)7189
   Procedury, e-Urząd29859
     Zagospodarowanie, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna9919
    ›    Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego7937
    ›    Podział nieruchomości3683
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości2487
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola3478
    ›    Opłata planistyczna ustalana po sprzedaży nieruchomości w związku ze wzrostem jej wartości spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego2006
    ›    Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola.3290
    ›    Zmiana przeznaczenia gruntów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola2342
    ›    Ustalanie numerów porządkowych /adresowych/2058
    ›    Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji463
    ›    Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP132
    ›    Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP235
     Ochrona środowiska4756
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów9336
    ›    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia3458
     Urząd Stanu Cywilnego3770
    ›    Zgłoszenie urodzenia dziecka1263
    ›    Zgłoszenie zgonu958
    ›    Uznanie ojcostwa737
    ›    Zmiana imienia lub nazwiska 797
    ›    Zawarcie i rejestracja małżeństwa 1033
    ›    Sprostowanie, uzupełnienie, unieważnienie, ustalenie treści aktu850
    ›    Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego850
    ›    Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego1467
    ›    Rejestracja Stanu Cywilnego - wiadomości ogólne1059
    ›    Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego297
     Ewidencja ludności, Wybory3674
    ›    Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące 4200
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy lub stały1914
    ›    Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z akt ewidencji ludności3668
    ›    Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)1590
    ›    Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL1164
    ›    Rejestr Wyborców694
     Dowody osobiste8494
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego334
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę294
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego304
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego303
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę283
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej554
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym489
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem503
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste503
    ›    Podział nieruchomości851
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości608
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania857
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania645
     Działalność gospodarcza2812
     Zezwolenia i decyzje7281
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów3175
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej3015
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1678
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych na terenie gminy imprez1521
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym3583
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami2580
    ›    Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną1237
    ›    Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu3817
    ›    Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną1783
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska918
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odławianie zwierząt 1980
    ›    Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w pasie drogowym1104
    ›    Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego460
     Podatki i opłaty lokalne6295
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego349
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku307
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego277
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych331
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych509
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej320
     Oświata1876
    ›    Stypendia socjalne1366
     Wodociągi/ Kanalizacja7139
    ›    Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej5874
    ›    Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej9370
    ›    Budowa sieci wodociągowej8808
    ›    Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego3812
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości1376
    ›    Warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie przez przedsiębiorców usług w zakresie działalności: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1503
     Gospodarka odpadami2268
    ›    Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola2535
    ›    Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest1066
     KARTY DUŻEJ RODZINY814
    ›    Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny756
    ›    Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny849
     Zgromadzenia682
Ochrona środowiska
   Wykaz danych o środowisku5519
   Program Ochrony Środowiska1070
Organizacje pozarządowe
   Programy współpracy957
     Programy współpracy591
     Sprawozdania443
   Konkursy1907
     Rok 20201013
     Rok 20198179
     Rok 201815174
     Rok 201620318
   Oferty złożone w trybie art. 19a444
     Rok 202059
     Rok 2018248
   Informacje1393
     Pozostałe informacje595
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne548
   Inspektor Ochrony Danych442
Informacja publiczna
   Informacja publiczna6169
   Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji380
     2020216
     2019269
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń331
     2020199
     2019270
Kontrole
   Kontrole wewnętrzne593
     2019361
Inne
   INWESTYCJE33421
     Zrealizowane inwestycje2397
     Planowane inwestycje5488
     Oferty inwestycyjne12542
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę1063
    ›    Stan elektryfikacji1004
    ›    Stan telefonizacji941
    ›    Stan gospodarki komunalnej977
     Informacje ogólne2180
     Projekty zgłoszone (planowane do zgłoszenia) do Funduszy Strukturalnych4257
     Projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej4657
     Oferty - sprzedaż nieruchomości, wynajem lokali użytkowych68666
   WYBORY11343
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 8 (2020)80
    ›    Zarządzenie Nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola30
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego21
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy31
    ›    VADEMECUM WYBORCY13
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli21
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza 8
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola - okręg wyborczy nr 9 (2020)397
    ›    Zarządzenie Nr 248 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola133
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego119
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy172
    ›     Gminna Komisja Wyborcza170
    ›    Obwodowa Komisja Wyborcza115
    ›    VADEMECUM WYBORCY47
    ›    Wyniki Wyborów168
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)1797
    ›    Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej172
    ›    Obwieszczenia wyborcze361
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze903
    ›    Kandydaci309
    ›    Vademecum wyborcy358
    ›    Wyniki wyborów526
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2020)798
    ›    Zarządzenie Nr 52 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola253
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego211
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy247
    ›    Gminna Komisja Wyborcza336
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze311
    ›    Kandydaci240
    ›    Vademecum wyborcy121
    ›    Zarządzenie Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola159
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)1258
    ›    KOMUNIKATY584
    ›    VADEMECUM WYBORCY563
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE938
    ›    WYNIKI WYBORÓW585
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola (2019)2204
    ›    Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola551
    ›    Informacje Komisarza Wyborczego552
    ›    Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy391
    ›    VADEMECUM WYBORCY217
    ›    Gminna Komisja Wyborcza298
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze341
    ›    Kandydaci305
    ›    WYNIKI WYBORÓW663
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023193
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2019)1247
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)1744
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego278
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE999
    ›    VADEMECUM WYBORCY590
    ›    OBWIESZCZENIA WYBORCZE381
    ›    KANDYDACI668
    ›    WYNIKI WYBORÓW202
     Wybory sołeckie (2019-2023)3746
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2018)14376
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 370
    ›    PODZIAŁ NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA1564
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW296
    ›    KOMITETY WYBORCZE 1462
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY908
    ›    VADEMECUM WYBORCY945
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1518
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA1244
    ›    KANDYDACI3212
    ›    WYNIKI WYBORÓW (I tura)4150
    ›    II tura wyborów WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA2718
    ›    WYNIKI WYBORÓW (II tura)2054
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1308
    ›    KOMUNIKATY733
    ›    VADEMECUM WYBORCY998
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE942
    ›    WYNIKI WYBORÓW709
     REFERENDUM Ogólnokrajowe 2015905
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY629
    ›    OBWODOWE KOMISJE DO SPRAW REFERENDUM1264
    ›    VADEMECUM WYBORCY929
    ›    WYNIKI REFERENDUM415
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 20192586
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2015)843
    ›    Uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych548
    ›    INFORMACJE DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ROLNICZEGO703
    ›    WYNIKI WYBORÓW431
     Wybory sołeckie (2015-2019)2737
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)1446
    ›    VADEMECUM WYBORCY1402
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1184
    ›    WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ586
    ›    WYNIKI WYBORÓW1019
    ›    POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej573
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY706
    ›    OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.540
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2014)7453
    ›    PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl 1631
    ›    PODZIAŁ GMINY ŻABIA WOLA NA OKRĘGI WYBORCZE I OBWODY GŁOSOWANIA2508
    ›    PODZIAŁ POWIATU GRODZISKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE2835
    ›    ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH 817
    ›    KOMUNIKATY WÓJTA GMINY1464
    ›    VADEMECUM WYBORCY1710
    ›    PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE1162
    ›    GMINNA KOMISJA WYBORCZA W ŻABIEJ WOLI2517
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE3350
    ›    WIZUALIZACJA WYBORÓW1132
    ›    KANDYDACI1818
    ›    WYNIKI WYBORÓW5867
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)1091
    ›    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego511
    ›    KOMUNIKATY660
    ›    VADEMECUM WYBORCY1396
    ›    ***PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ***528
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1046
    ›    WYNIKI WYBORÓW2269
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2011)1374
    ›    POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ738
    ›    KOMUNIKATY1485
    ›    VADEMECUM WYBORCY1969
    ›    ---PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl ---833
    ›    OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE1386
    ›    WYNIKI WYBORÓW765
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2012 - 20151410
     Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej (2011)2512
     Wybory sołeckie (2011-2015)3062
     Wybory organów samorządu terytorialnego (2010)3432
    ›    OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.1139
    ›    Uchwała Nr 272/XLII/10 RADY POWIATU GRODZISKIGO z dnia 29 kwietnia 2010 r.853
    ›    Komitety Wyborcze1934
    ›    ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast1008
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY --- 1925
    ›    Obwieszczenia - podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice, liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedziba komisji wyborczej1907
    ›    ------ PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE ORAZ FORMULARZE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ www.pkw.gov.pl -------868
    ›    Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli2869
    ›    Informacje dla kandydatów na radnych oraz Wójta1643
    ›    Obwodowe Komisje Wyborcze2126
    ›    OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych1012
    ›    Geografia wyborcza1341
    ›    Kandydaci 1779
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2010)1099
    ›    --- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 2010 r. 863
    ›    --- Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.963
    ›    --- Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów818
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---1915
    ›    --- VADEMECUM WYBORCY - informacje dotyczące spisów wyborców oraz rejestru wyborców1407
    ›    Wykaz obwodów głosowania957
    ›    Informacja o zasadach powoływania obwodowych komisji wyborczych, miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 980
    ›    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.892
    ›    Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.752
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych726
    ›    Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.880
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.870
    ›    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.902
    ›    Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Żabia Wola Nr 21/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.879
    ›    Zestawienie wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. - II tura824
    ›    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r.877
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2009)1497
    ›    Wykaz lokalizacji przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych847
    ›    Informacje dotyczące rejestrów, spisów wyborców1683
    ›    Wykaz obwodów głosowania969
    ›    Upoważnienie do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania1456
    ›    Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych860
    ›    ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.05.2009 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.865
    ›    Wykaz członków obwodowych komisji wyborczych913
    ›    --- WSZYTKIE INFORMACJE NA TEMAT WYBORÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: www.pkw.gov.pl ---802
    ›    Zestawienie zbiorcze wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żabia Wola1649
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2007)1168
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 20111257
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola /2007/1509
     Wybory sołeckie /2007 r./2477
     Wybory do Maz. Izby Rolniczej /2007 r./1998
     Wybory samorządowe 20064027
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005)3522
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2005)4668
     Wybory do Parlamentu Europejskiego (2004)4270
   Jednostki organizacyjne8333
     Dom Kultury w Żabiej Woli2565
     Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli2950
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10733
    ›    Kontakt2006
    ›    Kierownictwo1534
    ›    Statut1399
    ›    Regulamin1634
    ›    Struktura organizacyjna1508
    ›    Ewidencje i rejestry1217
    ›    Ogłoszenia, Przetargi, Oferty34558
    ›    Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dotyczące realizacji zadań zleconych i własnych1550
    ›    Kontakt731
    ›    Kierownictwo543
    ›    Regulaminy638
    ›    Statut546
    ›    Plany, Programy566
    ›    Zarządzenia dyrekcji657
    ›    Ogłoszenia660
    ›    Przetargi, oferty5255
    ›    Informacje nieudostepnione450
     Placówki Oświatowe w Gminie Żabia Wola1911
   Jednostki pomocnicze4551
     Sołectwa6219
    ›    Statut Sołectw1434
   Rejestry i ewidencje8040
     Centralny Rejestr Umów i Zleceń379
     Rejestr instytucji kultury Gminy Żabia Wola830
   Oświadczenia majątkowe15659
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (oraz na koniec/początek kadencji 2019)1603
    ›    Radni716
    ›    Wójt730
    ›    Zastępca Wójta472
    ›    Sekretarz472
    ›    Skarbnik583
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych846
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe787
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2018-2023/1694
    ›    Wójt1101
    ›    Radni1582
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2014-2018/812
    ›    Wójt870
    ›    Radni532
     Oświadczenia majątkowe za rok 20171421
    ›    Wójt698
    ›    Sekretarz555
    ›    Skarbnik541
    ›    Radni525
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych956
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1006
     Oświadczenia majątkowe za rok 20161429
    ›    Wójt952
    ›    Sekretarz558
    ›    Skarbnik479
    ›    Radni743
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1267
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1075
     Oświadczenia majątkowe za rok 20151058
    ›    Wójt556
    ›    Sekretarz447
    ›    Radni751
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1108
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1146
    ›    Skarbnik472
     Oświadczenia majątkowe za rok 20141261
    ›    Wójt773
    ›    Sekretarz666
    ›    Skarbnik678
    ›    Radni782
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych1242
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1014
     Oświadczenia majątkowe - nowa kadencja /2014-2018/1107
    ›    Wójt746
    ›    Radni984
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji /2010-2014/815
    ›    Wójt615
    ›    Radni695
     Oświadczenia majątkowe za rok 20131235
    ›    Wójt699
    ›    Sekretarz641
    ›    Skarbnik496
    ›    Radni841
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych839
    ›    Pozostałe oświadczenia majątkowe1011
   Pomoc prawna933
   Redakcja Biuletynu4345
Łączna liczba odwiedzin:2975834