artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2014r. do godz. 16.00
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2014r. do godz. 16.00
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2014r. do godz. 16.00
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na prowadzenie...

Dokumenty należy składać do godz. 15-tej dnia 15.01.2014 r., w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3/parter/ z dopiskiem : „Punkt Konsultacyjny”.
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013