artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1...

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zdrojowej w gminie Żabia Wola
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 1...

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sali sportowej w ramach rozbudowy szkoły podstawowej w Ojrzanowie, gmina Żabia Wola
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 21...

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zdrojowej w gminie Żabia Wola
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 14...

o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Zdrojowej w gminie Żabia Wola
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 7...

o przyjęciu Uchwałą Nr 71/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Piotrkowice w gminie Żabia Wola