artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać/złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2014 r. do godz.16.00
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie Punktu...

Dokumenty należy składać do godz. 15-tej dnia 27.12.2013 r., w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3/parter/ z dopiskiem : „Punkt Konsultacyjny”.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – ,, Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 20.12.2013 r. do godz. 9:30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2013 r. do godz.16.00 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie,...
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko do...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych” w terminie do dnia 10.04.2013 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 6 (sekretariat) Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013