artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 29...

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, gmina Żabia Wola
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19...

o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Żabia Wola, położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19...

o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Żabia Wola, położonej w m. Siestrzeń gm. Żabia Wola
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 06...

o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska, Jóżefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, gmina Żabia Wola
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 30...

o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Żabiowolska, Jóżefina, Osowiec, Wycinki Osowskie, Żabia Wola, gmina Żabia Wola