artykuł nr 1

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica B oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 3

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia...

o przyjęciu Uchwałą Nr 64/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń Towarzystwo w gminie Żabia Wola
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10...

w dniu 10 października 2011 r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Petrykozy, gmina Żabia Wola