artykuł nr 1

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15...

o przyjęciu Uchwałą Nr 59/XLIV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 października 2010 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zaręby w granicach administracyjnych.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15...

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15...

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy ŻABIA WOLA z dnia 20...

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 4...

o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siestrzeń, gm. Żabia Wola w ulicach: Rozalińska, Grodziska, Krótka, Wąska, Wiśniowa, Żelechowska i Graniczna