artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie zmiany miejscowego planu...

W dniach od 23 grudnia 2009 roku do 27 stycznia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu zapoznać się można z dokumentacją planistyczną zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującą miejscowość Wycinki Osowskie.
artykuł nr 2

Ogłoszenie w sprawie zmiany miejscowego planu...

W dniach od 23 grudnia 2009 roku do 27 stycznia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu zapoznać się można z dokumentacją planistyczną zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującą miejscowość Kaleń.
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11.12.2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Wycinki Osowskie w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 11.12.2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

.