artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA o...

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 06.12.2007r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta
artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola w sprawie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola w sprawie doprowadzenia gazu ziemnego do miejscowości: Jastrzębnik, Skuły, Bartoszówka, Grzegorzewice i Piotrkowice,
artykuł nr 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 12.11.2007 r.

Żabia Wola, dn. 12.11.2007 r.


O G Ł O S Z E N I E


W związku z prowadzoną procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gm. Żabia Wola dotyczącą m. Bieniewiec uprzejmie zapraszam mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych w m. Bieniewiec na zebranie, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2007 roku o godzinie 1700 w siedzibie firmy BaDa Pak ul. Zagrodowa 62, Bieniewiec.


Wójt gminy Żabia Wola

Halina Wawruch

artykuł nr 5

Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2007 r. o...

Ogłoszenie z dnia 12 listopada 2007 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola