artykuł nr 1

Informacja o sporządzeniu raportu oddziaływania...

Informacja o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko.
artykuł nr 2

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym...

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 627 z późn. zm.) i n f o r m u j ę o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji? w terminie do dnia 28.12.2006 r. do godz.12.00 w pokoju
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Finansowym” w terminie do dnia 28.12.2006 r. do godz.12.00 w pokoju nr 6 (sekretar
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (drogi)" w terminie do dnia 28.12.2006r. do godziny 12:00