artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego:Część I „ Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Żabia Wola „, Część II „ Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Żabia Wola- etap I

Żabia Wola, dnia 20.05.2005r. Adresat: Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu ZAWIADOMIENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Część I „ Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Żabia Wola „ polegające na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach:-Musuły, Zalesie, Władysławów,-Stara Bukówka , Nowa Bukówka,-Zalesie, Przeszkoda,- Osowiec,-Ojrzanów. wybrano ofertę najkorzystniejszą n/w Wykonawcy:ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWY„MELBUD”p.Andrzej Zieliński96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52aza cenę: 871 442,98 zł z podatkiem VAT Część II „ Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Żabia Wola- etap I rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bartoszówce z dostawą i montażem agregatu prądotwórczegowybrano ofertę najkorzystniejszą n/w Wykonawcy:HYDROTERM p.Zygmunta Biernackiegoul. Grunwaldzka 23585-438 Bydgoszczza cenę: 386 164,04 zł z podatkiem VAT Dziękuję wszystkim Wykonawcom za udział w przetargu i zapraszam do dalszej współpracy. Z poważaniem: Wójt Halina Wawruchotrzymują:1.Przedsiębiorstwo „MELGOS” Sp. z o.o.ul.Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin,2.Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe„ WODELB” spółka jawna p. Sławomir Goszczyckii p.Zdzisław Banaszczak, Brochocinek 11,09-442 Rogozino,3.Zakład Produkcyjno – Handlowo- Usługowy„MELBUD” p. Andrzej Zieliński96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 52 A,4.Zakład Instalacji Remontowo- Budowlanych p.Roman Zwierzchowski ul. Postępu nr. 196,05-500 Zgorzała,5.Przedsiębiorstwo PUHB” CEWOGAZ” p.Jan Wolski ul. Partyzantów,99-400 Łowicz,6. Zakład Instalacji Wodno- Kanalizacyjnej „TOMPEX” p.Tomasz Strumian, 95-060 Brzeziny,ul. Małczewska 101. 7. HYDROTERM p. Zygmunt Biernacki ul.Grunwaldzka 235, 85-438 Bydgoszcz,8. Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Wodociągi, Kanalizacja p. Tadeusz Sowik 96-200 Rawa Mazowiecka, ul.Zielona 2
artykuł nr 2

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza II przetarg...

Przetarg rozstrzygnięty w dniu 1 czerwca 2005r.
artykuł nr 3

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza...

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza ustny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w Żabiej Woli przy ul.Głównej 5 o pow.9.00m2.
artykuł nr 4

Część graficzna do projektu studium

Część graficzna do projektu studium.rar - dokument w programie Auto Cad

plik spakowany programem WinRAR (archiwizator)


 do pobrania poniżej - testowa wersja 40 dniowa.

Załączniki:
Program WinRAR.exeMB
artykuł nr 5

Uzasadnienie wraz z syntezą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola

 Uzasadnienie wraz z syntezą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola - do pobrania poniżej