artykuł nr 1

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego z...

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 14...

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Grzegorzewice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola.
artykuł nr 3

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 17...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowa rowu przydrożnego polegająca na budowie przepustu pod zjazdem publicznym z ulicy Grodziskiej na działki o numerach ewidencyjnych 61/4 i 61/5 w miejscowości Musuły, gmina Żabia Wola, powiat grodziski, województwo mazowieckie.