artykuł nr 1

Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

artykuł nr 2

FP.210.15.2020. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2021 r. do godz. 10:00.
artykuł nr 3

FP.210.14.2020. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent w Referacie Rozwoju i Gospodarki. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2021 r. do godz. 10:00.
artykuł nr 4

FP.210.13.2020. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2020 r. do godz. 10:00.
artykuł nr 5

FP.210.12.2020. Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.12.2020 r. do godz. 10:00.
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013