artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 09...

o przyjęciu Uchwałą Nr 91/XVI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 listopada 2019 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Redlanka (obszar XXb)
artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 09...

o przyjęciu Uchwałą Nr 90/XVI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 listopada 2019 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe (obszar IV)
artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 09...

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr 183/2 położoną w miejscowości Musuły oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola
artykuł nr 4

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 18...

dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
artykuł nr 5

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

o rozpoczęciu konsultacji społecznych uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami