artykuł nr 1

Dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

artykuł nr 2

K.210.20.2019. Ogłoszenie o naborze na stanowisko...

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Finansowego Urzędu Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2019 r. do godz. 10:00
artykuł nr 3

K.210.19.2019. Ogłoszenie o naborze na stanowisko...

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019 r. do godz. 15:00.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze do...

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2019 r. do godz. 14:00.
artykuł nr 5

K.210.17.2019. Ogłoszenie o naborze na stanowisko...

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2019 r. do godz. 16:00.
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013