artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2017 r. do godz. 16:00
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynator do...

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie, nienormowany czas pracy, 100 godzin/miesiąc w terminie 02.01.2018-31.12.2018 Miejsce i termin składania ofert: - do dnia: 22 grudnia 2017 r.do godziny: 12.00 pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2017 r. do godz. 16:00
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 14:00
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2017 r. do godz. 15:00
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013