artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.01.2017 r. do godz. 14.00
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko...

Dokumenty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (kancelaria, pokój nr 6) lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz.12.00.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej; ul. Główna 5; 96-321 Żabia Wola w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” do dnia 19 grudnia 2016 r., godz.10:00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5; 96-321 Żabia Wola , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego” do dnia 19 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne...

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji', na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2016 r. do godz. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013