artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze kandydatów na na wolne...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2016r. do godz. 16.00
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów na na wolne...

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2015 r. do godz. 15.00
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze kandydatów na na wolne...

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2015 r. do godz. 14.00
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze kandydatów na na wolne...

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2015 r. do godz. 14.00
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze kandydatów na na wolne...

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli” w terminie do dnia 10 lutego 2015 roku (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013