artykuł nr 1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ /2016/

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ku Rzece w miejscowości Władysławów, gmina Żabia Wola,
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 3...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ciepłe A w granicach administracyjnych oraz prognozy oddziaływania na środowisko
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina na odcinku od km 4 455 do km 4 710 w miejscowości Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki i Osowiec, gm. Żabia Wola
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12...

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siestrzeń, gm. Żabia Wola w ulicach: Rozalińska, Grodziska, Krótka, Wąska, Wiśniowa, Żelechowska i Graniczna