artykuł nr 1

Informacja o możliwości zgłoszenia uwag

do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Józefina w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
artykuł nr 2

Informacja o możliwości zgłoszenia uwag

do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2018