artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 09...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 12...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2016