artykuł nr 1

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag

do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skułach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2018