artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA z dnia 7...

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA OGŁASZA OTWARTY KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka.”
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2016