artykuł nr 1

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /od 2015 roku/

artykuł nr 2

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy /do 2014 roku/

Dostępne kategorie:
Programy współpracy
Sprawozdania