artykuł nr 1

Potwierdzenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego