artykuł nr 1

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL