artykuł nr 1

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

obrazek