artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/...

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu