artykuł nr 1

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej