artykuł nr 1

Warunki dostawy wody do nieruchomości z sieci wodociągowej