artykuł nr 1

Warunki wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną