artykuł nr 1

Wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019, poz. 1000);
  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola.


WYMAGANE DOKUMENTY, OPŁATY

  1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
    - Wypis do 5 stron: 30,00 zł, powyżej 5 stron: 50,00
    - Wyrys – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż 200,00 zł.

Opłatę można wnieść w kasie w urzędzie gminy lub przelewem na konto nr:
32 9291 0001 0046 3049 2000 0060
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
Tel. 46 858 27 00, e-mail: urzad@zabiawola.pl
Złożenie - Kancelaria, na parterze budynku - pokój nr 3
Odbiór – na pierwszym piętrze budynku – pokój nr 8

Godziny urzędowania:
poniedziałek 8:00 – 17:00
wtorek – czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00
 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 14 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 30 dni.
Odbiór wypisy i wyrysu – osobiście w pokoju nr 8 bądź pocztą na wskazany adres.


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.