artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych...

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
artykuł nr 2

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

Nowy dowód osobisty można odebrać w terminie 30 dni od dnia złożeniu wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony.

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty jest już gotowy należy wejść na stronę: https://obywatel.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

artykuł nr 3

Postępowanie w sprawach utraty, uszkodzenia...

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście dowolny organ gminy, a osoba przebywająca za granicą - dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej
artykuł nr 4

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty, wzory wniosków, formularzy.
artykuł nr 5

DOWÓD OSOBISTY (informacje ogólne)

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.