artykuł nr 1

Zmiana przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Podanie o zmianę przeznaczenia gruntów


II. OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.


III. TERMIN ODPOWIEDZI
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Kancelaria Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

V. INFORMACJA
Pokój nr 8 - I piętro.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje


VII. UWAGI

brak