artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych...

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: - (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska), - (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności),