artykuł nr 1

Wniosek o wydanie Gminnej Karty Dużej Rodziny

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-32 Żabia Wola pokój nr 1
(p. Bogusława Murzyn tel. 46 857 81 81 wew. 24)

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek (formularzu wniosku w załączeniu do informacji);
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy poświadczające liczbę osób i miejsce zamieszkania;
  • Zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.
Opłaty:
  • Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.

Informacje dodatkowe:

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola (także rodziny zastępcze), składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest na okres 1 roku od 1 października do 30 września.


Karta Dużej Rodziny uprawnia do:

  • 50% zniżki na zakup biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9;
  • 50% zniżki na zakup biletów na Pływalnię „WODNIK 2000” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41;
  • 50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dom Kultury w Żabiej Woli;
  • bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania (Karta Dużej Rodziny 4+);
  • 50 % zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żabia Wola (Karta Dużej Rodziny 4+);

Wykaz podmioty gospodarczych udzielających zniżek dla posiadaczy Kart Dużych Rodzin dostępny jest na stronie www.zabiawola.pl