artykuł nr 1

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Budowa...

Termin składania ofert: Data: 12/01/2015 Godzina: 10:00
artykuł nr 2

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Budowa...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, kancelaria urzędu.
artykuł nr 3

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Zimowe...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola w Kancelarii Urzędu Gminy.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3, Sekretariat.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Głowna 3, 96 - 321 Żabia Wola.Link do załączników do siwz http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=986&x=1&y=89&n_id=2691
Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014