artykuł nr 1

F.271.1.2023 Zapytanie cenowe

Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Żabia Wola oraz jej jednostek organizacyjnych. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w formie pisemnej, w kopercie do dnia 27 marca 2023 roku do godz. 10.00 do Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, sala obsługi mieszkańca na parterze. Koperta winna być zamknięta i opatrzona nazwą przedmiotu zapytania cenowego oraz nr sprawy nadanym przez Zamawiającego.
artykuł nr 2

ZS.271.1.16.2023 Zapytanie cenowe

Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2024-2027. Oferty należy składać do 17.03.2023 r. do godz. 09.00 elektronicznie na e-mail: przetargi@zabiawola.pl. lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. 96-321 Żabia Wola ul. Główna 3 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola - Sekretariat - parter budynku.
artykuł nr 3

ZS.271.1.2.2023 Zapytanie cenowe

Świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Żabia Wola, w podziale na trzy zadania: A. „Zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i poszkodowanych w wypadkach na terenie gminy Żabia Wola” B. „Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich w z dofinansowaniem 100%” i 50 % C. „Czipowanie psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Żabia Wola oraz rejestracji każdego mikroczipa w międzynarodowej bazie SAFE-ANIMAL ( www.sa...
artykuł nr 4

ZS.271.1.6.2023 Zapytanie cenowe

Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2024-2027 Oferty należy składać do 31.01.2023 r. do godz. 09.00 elektronicznie na e-mail: przetargi@zabiawola.pl. lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. 96-321 Żabia Wola ul. Główna 3 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola - Sekretariat - parter budynku."
artykuł nr 5

ZS.271.1.8.2023 Zapytanie cenowe

Modernizacja pomieszczeń w budynku socjalnym przy ul. Parkowej w Osowcu - (Korytarz). Oferty należy składać do 01.02.2023 r. do godz. 9.00 elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl. lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. 96-321 Żabia Wola ul. Główna 3 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola - Sekretariat. parter budynku."
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021