artykuł nr 1

OA.271.2.6.2023 - ogłoszenie o zamówieniu

Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.02.2023 r. do godz. 10.00.
artykuł nr 2

ZG.271.2.4.2023 - ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.02.2023 r. do godz. 10.00. Sposób składania ofert: platforma e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
artykuł nr 3

OA.271.2.3.2023 - ogłoszenie o zamówieniu

Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2023 r. do godz. 10.00.
artykuł nr 4

RI.271.2.1.2023 - ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2022/2023. Składanie ofert do dnia 20.01.2023 r. do godz. 10:00.
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021