artykuł nr 1

ZS.271.1.41.2022 - zapytanie o cenę

"Modernizacja elewacji w budynku szkoły podstawowej w Słubicy Dobrej - elewacja południowa" Termin składania ofert 28.09.2022 r. do godz.9:00 Sposób składania ofert został określony w Zapytaniu cenowym
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamówienie na naprawę urządzeń drenarskich oraz wykoszenie skarp i dna rowów melioracyjnych wraz z wycinką zakrzaczeń. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.08.2022 r. do godz. 10:00 na adres: Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub na Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Żabiej Woli.
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie przylegającym do Domu Kultury w Żabiej Woli. Termin składania ofert: 27.07.2022 do godziny 16.30. Miejsce: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Domu Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 4

ZS.271.1.35.2022 - Zapytanie o cenę

Modernizacja elewacji w budynku szkoły podstawowej w Słubicy Dobrej - elewacja wschodnia. Oferty należy składać do 20.07.2022 do godziny 10.00 elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl
artykuł nr 5

ZS.271.1.30.2022 - zapytanie o cenę

„Opracowanie operatów wodnoprawnych na rowy przydrożne oraz na wykonanie peronów autobusowych na istniejących rowach przydrożnych na terenie gminy Żabia Wola wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego”. Oferty należy składać do 08.06.2022 do godz. 10:00 elektronicznie na adres e-mail: przetargi@zabiawola.pl.
Dostępne kategorie:
2022
2021