artykuł nr 1

ZG.271.2.50.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe utrzymanie w czystości 160 zatok autobusowych na terenie Gminy Żabia Wola. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.01.2023 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 09.01.2023 r. o godz. 11.00.
artykuł nr 2

OA.271.2.48.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

"Świadczenie usług pocztowych w 2023 roku". Oferty należy składać do 11.01.2023 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniportalu.
artykuł nr 3

ZS.271.2.49.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Żabia Wola". Oferty należy składać do 03.01.2023 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniportalu.
artykuł nr 4

RI.271.2.46.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2022 r. do godziny 10.00 Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2022 r. o godz. 11.00
artykuł nr 5

RI.271.2.45.2022 - ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Żabia Wola oraz jednostek organizacyjnych. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2022 r., o godzinie 11:00.
Dostępne kategorie:
2023
2022
2021