artykuł nr 1

ZS.271.2.30.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w Gminie Żabia Wola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg gminnych - projekty dróg. Oferty należy składać do 30.09.2022 do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.
artykuł nr 2

ZG.271.2.33.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

„Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich"- Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ojrzanowie”. Oferty należy składać do 03.10.2022 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.
artykuł nr 3

ZS.271.2.31.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

„Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Dębowa w Osowcu Gmina Żabia Wola” W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemów odwodnienia wzdłuż dróg na terenie gminy Żabia Wola”. Termin składania ofert: 28.09.2022 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert: 28.09.2022 r. o godz.11:00
artykuł nr 4

RI.271.2.32.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola poprzez zadanie Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Rumianka ul. Orzechowa". Oferty należy składać do 27.09.2022 r. do godziny 10.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.
artykuł nr 5

RI.271.2.24.2022. Ogłoszenie o zamówieniu

Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola. Oferty należy składać do 07.09.2022 do godziny 9.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.
Dostępne kategorie:
2022
2021