artykuł nr 1

RI.271.3.4.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.01.2021 do godziny 10.00.
artykuł nr 2

RI.271.3.3.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług pocztowych. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2021 do godziny 10.00.
artykuł nr 3

RG.271.5.6.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 08.01.2021 do godziny 12.00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu.
artykuł nr 4

SP.26.1.2020. Ogłoszenie o zamówieniu

Wynajem kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Oferty należy składać do dnia 14.12.2020 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1.
artykuł nr 5

RG.271.2.22.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę/remont dróg na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, 96-321 Żabia Wola, ul. Główna 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2020 do godziny 10.00.
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014