artykuł nr 1

POGK.271.1.2.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, oraz z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Żabia Wola Oferty należy składać do dnia 03.02.2020 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.
artykuł nr 2

RI.271.5.30.2019. Ogłoszenie nr 625252-N-2019 z...

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie”. Oferty należy składać do dnia 06.12.2019 r. do godziny 12:00
artykuł nr 3

RI.271.5.29.2019. Ogłoszenie nr 626865-N-2019 z...

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godziny 11:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.
artykuł nr 4

RI.271.5.26.2019. Ogłoszenie nr 623510-N-2019 z...

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola, ulicy Słonecznej w miejscowości Grzegorzewice. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.
artykuł nr 5

RI.271.6.5.2019. Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz na terenie działek nr ew. 322/5, 11/7, 11/6, 11/5, 12, 13/1, 13/5 w m. Żabia Wola wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie. Oferty należy składać do dnia 04.12.2019 r. do godziny 10:00.
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014