artykuł nr 1

Zapytanie cenowe. RI.271.3.12.2019

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie montażu separatora dla budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie. Oferty należy składać do dnia 12.11.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 2

Zapytanie cenowe. RI.271.3.11.2019

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie montażu separatora dla budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie. Oferty należy składać do dnia 29.10.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 3

Zapytanie cenowe. POGK.272.MR.2.2019

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 21.08.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 4

Zapytanie cenowe. RI.271.3.8.2019

na opracowanie Projektu zamiennego w zakresie wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz rozwiązań funkcjonalno - użytkowych w posiadanej dokumentacji projektowej „Rozbudowa, nadbudowa oraz remont budynku OSP w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej” zatwierdzonej decyzją pozwolenia na budowę Nr 582/18 z dnia 23.04.2018 r. Termin składania ofert do dnia 18.07.2019 do godz. 10.00 - Kancelaria Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna3, 96-321 Żab...
artykuł nr 5

Zapytanie cenowe. Nr sprawy RI.271.3.6.2019

na koszenie poboczy i rowów przy drogach utwardzonych, będących w zarządzie Gminy Żabia Wola. Oferty należy składać do dnia 17.07.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014