artykuł nr 1

32. Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących...

Oferty należy składać do dnia 29.12.2017 r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Bieżące...

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
artykuł nr 3

Świadczenie usług pocztowych

Oferty należy składać do 22.12.2017 r. godz. 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 4

Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy...

Oferty należy składać do 19.12.2017r. godz. 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.
artykuł nr 5

31. Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących...

Oferty należy składać do dnia 21.12.2017 r. do godziny 10: 00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.
Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014