artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU/ZAPYTANIE CENOWE NA...

Oferty należy składać do dnia 29.12.2015 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 2

ZAPYTANIE CENOWE NA: Konserwację Oświetlenia...

Ofertę na formularzu oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2015 r., do godz. 1000 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,
artykuł nr 3

ZAPYTANIE CENOWE NA: Usługi rehabilitacyjne dla...

Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać do dnia 21.12.2015 do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 3.
artykuł nr 4

ZAPYTANIE CENOWE NA Opracowanie studium...

Oferty należy składać do dnia 10.12.2015 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU/ZAPYTANIE CENOWE NA...

Oferty należy składać do dnia 14.12.2015r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014