artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty...

Zamówienie uzupełniające do zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żabia Wola, poprzez montaż lamp oświetleniowych, przewodów oraz wysięgników
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola - kancelaria urzędu
artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:Zimowe...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola-Kancelaria urzędu.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola - kancelaria urzędu.
artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: BUDOWA...

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3. 96-321 Żabia Wola - kancelaria urzędu.
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014